Đọc hiểu Giới thiệu tóm tắt chương trình ngữ văn 2018

Tổng hợp các đề Đọc hiểu Giới thiệu tóm tắt chương trình ngữ văn 2018 tự luận có đáp án chi tiết nhất bám sát nội dung các đề thi Văn Đọc hiểu


Ngữ liệu Đọc hiểu Giới thiệu tóm tắt chương trình ngữ văn 2018

GIỚI THIỆU TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 2018

Ngữ văn là môn học bắt buộc được học từ lớp 1 đến lớp 12. Ở cấp tiểu học, môn học có tên là Tiếng Việt; ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông có tên là Ngữ văn. Môn Ngữ văn giúp học sinh phát triển kĩ năng sử dụng tiếng Việt, làm công cụ để học tập tất cả các môn học và hoạt động giáo dục khác trong nhà trường; đồng thời cũng là môn học quan trọng giáo dục học sinh những giá trị cao đẹp về văn hóa, văn học và ngôn ngữ dân tộc; phát triển ở học sinh những cảm xúc lành mạnh, tình cảm nhân văn, lối sống nhân ái, vị tha,…

Về nội dung giáo dục:

Điểm khác biệt nhất so với các chương trình trước đây là chương trình môn Ngữ văn 2018 được xây dựng xuất phát từ các phẩm chất và năng lực cần có của người học để lựa chọn nội dung dạy học.

Chương trình lấy việc rèn luyện các kĩ năng giao tiếp (đọc, viết, nói và nghe) làm trục chính xuyên suốt cả ba cấp học nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình theo định hướng năng lực và bảo đảm tính chỉnh thể, sự nhất quán liên tục trong tất cả các cấp học, lớp học. Các yêu cầu cần đạt của mỗi lớp tập trung vào bốn kĩ năng: đọc, viết, nói và nghe. Đọc bao gồm yêu cầu đọc đúng và đọc hiểu. Yêu cầu về đọc hiểu bao gồm các yêu cầu hiểu văn bản (trong đó có cả đọc thẩm mĩ, cảm thụ, thưởng thức và đánh giá) và hiểu chính mình (người đọc). Viết không chỉ yêu cầu học sinh biết viết chữ, viết câu, viết đoạn mà còn tạo ra được các kiểu loại văn bản, trước hết là các kiểu loại văn bản thông dụng, sau đó là một số kiểu loại văn bản phức tạp hơn. Nói và nghe căn cứ vào nội dung của đọc và viết để luyện tập cho học sinh trình bày, nói và nghe tự tin, có hiệu quả; từ nói đúng đến nói hay.

Hệ thống kiến thức phổ thông cơ bản, nền tảng về tiếng Việt và văn học được tích hợp vào hoạt động dạy đọc, viết, nói và nghe, bao gồm: Kiến thức tiếng Việt: Ngữ âm và chữ viết; Từ vựng; Ngữ pháp; Hoạt động giao tiếp; Sự phát triển của ngôn ngữ; Kiến thức văn học: Những vấn đề chung về văn học; Thể loại văn học; Các yếu tố của tác phẩm văn học; Một số hiểu biết sơ giản về lịch sử văn học Việt Nam.

Về phương pháp giáo dục:

Do yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực nên chương trình nhấn mạnh việc chú ý hình thành cho học sinh cách học, tự học, từ phương pháp tiếp cận, phương pháp đọc hiểu đến cách thức tạo lập văn bản và nghe-nói; thực hành, luyện tập và vận dụng nhiều kiểu loại văn bản khác nhau để sau khi rời nhà trường các em có thể tiếp tục học suốt đời và có khả năng giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Nhiệm vụ của giáo viên là tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh; khơi gợi, vận dụng kinh nghiệm và vốn hiểu biết đã có của học sinh về vấn đề đang học, từ đó tìm hiểu, khám phá để tự mình bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện những hiểu biết ấy; khuyến khích học sinh trao đổi và tranh luận, đặt câu hỏi cho mình và cho người khác khi đọc, viết, nói và nghe.

Các phương tiện giáo dục:

Để thực hiện chương trình môn Ngữ văn, cần có thiết bị dạy học tối thiểu là tủ sách sách tham khảo có đủ các kiểu loại văn bản lớn là văn bản văn học, văn bản nghị luận, văn bản thông tin; có các loại văn bản đa phương tiện (chữ, chữ kết hợp tranh ảnh,…). Những trường có điều kiện cần nối mạng Internet, máy tính, màn hình và đầu chiếu; trang bị thêm một số phần mềm dạy học tiếng Việt; các CD, video clip; một số bộ phim hoạt hình, phim truyện được chuyển thể từ các tác phẩm văn học; băng, đĩa CD; sách giáo khoa và tài liệu giáo dục văn học dạng điện tử.

(Theo https://gesd.edu.vn)

Đọc hiểu Giới thiệu tóm tắt chương trình ngữ văn 2018

 Đọc hiểu Giới thiệu tóm tắt chương trình ngữ văn 2018 (Tự luận)

Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của văn bản? 

Câu 2: Xác định các yếu tố hình thức được sử dụng trong văn bản? 

Câu 3: Văn bản trên có thể được chia làm mấy phần? Nêu nội dung chính của từng phần? 

Câu 4: Tác giả viết văn bản trên nhằm mục đích gì? Căn cứ vào đâu để anh/ chị nhận ra điều đó?

Câu 5: Từ văn bản trên, anh/ chị có suy nghĩ gì về lợi ích của môn Ngữ văn đối với bản thân?

Trả lời câu hỏi

Câu 1: 

- Phương thức biểu đạt chính của văn bản: Thuyết minh

Câu 2:

- Các yếu tố hình thức được sử dụng trong văn bản là: Nhan đề, sapo, các tiêu đề in đậm.

Câu 3:

Văn bản trên được chia làm 3 phần:

- Phần 1: Nói về nội dung của môn học Ngữ văn trong chương trình 2018.

- Phần 2: Nói về phương pháp giáo dục của môn Ngữ văn trong chương trình 2018.

- Phần 3: Nói về các phương tiện cần có để thực hiện hoạt động dạy và học môn Ngữ văn trong chương trình 2018.

Câu 4:

- Mục đích của tác giả: cung cấp cho người đọc những hiểu biết cơ bản về môn Ngữ văn trong chương trình 2018.
- Căn cứ:

+ Căn cứ vào nhan đề và sapo

+ Căn cứ vào các thông tin chính trong văn bản.

Câu 5: 

Suy nghĩ của em về lợi ích của môn Ngữ văn đối với bản thân:

- Môn Ngữ văn giúp bản thân trau dồi khả năng đọc hiểu và sử dụng tiếng Việt.

- Giúp bản thân có công cụ ngôn ngữ để học tốt các môn học khác.

- Giúp bản thân hiểu được cái hay cái đẹp của văn học, từ đó bồi dưỡng tâm hồn người học, hình thành các phẩm chất đạo đức tốt đẹp.

Lương Mai Thu
27/3/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question