Đọc hiểu ai đó có thể lo lắng về sự hòa tan

Sự hòa tan là một trong những điều mà không ai mong muốn trong cuộc sống. Hãy cùng Học mãi 360 trả lời những câu hỏi đề Đọc hiểu ai đó có thể lo lắng về sự hòa tan nhé!

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Đọc hiểu ai đó có thể lo lắng về sự hòa tan

Đọc hiểu ai đó có thể lo lắng về sự hòa tan

Câu 1: Đoạn văn bản trên bàn về vấn đề gì ?

Câu 2: Xác định thao tác lập luận chủ yếu được sử dụng trong đoạn văn bản trên.

Câu 3: Chỉ ra ít nhất 2 biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn bản trên và nêu tác dụng của chúng.

Câu 4: Anh/chị có đồng tình với triết lí sống “cho yêu thương để tái sinh yêu thương” hay không? Vì sao?

Đọc hiểu ai đó có thể lo lắng về sự hòa tan

Trả lời Đọc hiểu ai đó có thể lo lắng về sự hòa tan

Câu 1:

- Văn bản trên bàn về vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Sao cho bản sắc ấy không bị "hòa tan" theo sự hội nhập

Câu 2:

- Thao tác lập luận chủ yếu được dùng trong văn bản trên là: chứng minh

Câu 3:

- Những biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản trên là:

+ Điệp từ

+ Liệt kê

- Tác dụng:

+ Gợi hình, gợi cảm cho câu văn

+ Khiến cho câu văn trở nên có vần điệu, nhịp điệu

+ Tác giả chứng minh được cho độc giả rằng những sự thay đổi của giới trẻ cũng như của những điều mới lạ du nhập vào đất nước sẽ không làm thay đổi những giá trị xưa cũ đã gây dựng biết bao đời.

Câu 4:

- Em đồng tình với triết lí sống “cho yêu thương để tái sinh yêu thương”. Bởi vì, tình yêu thương sẽ luôn ở trong mỗi con người. Việc ta cho đi yêu thương chính là để nhận lại chính những yêu thương ấy được xuất hiện dưới một dạng thức khác trở lại với chúng ta.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question