Đọc hai câu thơ sau và trả lời câu hỏi Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng

Câu 12: Đọc hai câu thơ sau và trả lời câu hỏi Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng

“Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng

Đất Nước có từ ngày đó...”

(Đất nước, Nguyễn Khoa Điềm)

Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong 2 câu thơ trên?

A. Liệt kê

B. Nhân hoá

C. Điệp cấu trúc

D. Phóng đại

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Dựa vào dấu hiệu nhận biết các biện pháp tu từ.

- Biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ trên: liệt kê ( “xay, giã, giần, sàng”: sử dụng biện pháp nghệ thuật liệt kê các hoạt động tạo nên hạt gạo để có được hạt gạo trắng tinh, thơm lừng). -> Như vậy, với các biện pháp tu từ được đưa ra trong các đáp án trên,Đáp án đúng là: Liệt kê Đáp án cần chọn là: A

Đỗ Xuân Quỳnh
3/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question