Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Mặt trời rúc bụi tre/ Buổi chiều về nghe mát /Bò ra sông uống nước /Thấy bóng mình, ngỡ ai /Bò chào: - “Kìa anh bạn! /Lại gặp anh ở đây!"

Câu 19 (Nhận biết): Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Mặt trời rúc bụi tre/ Buổi chiều về nghe mát /Bò ra sông uống nước /Thấy bóng mình, ngỡ ai /Bò chào: - “Kìa anh bạn! /Lại gặp anh ở đây!"

Xác định từ loại của từ “bò” trong đoạn thơ trên:

A. Danh từ

B. Động từ

C. Tính từ

D. Trạng từ

Lời giải:

Từ “bỏ” tuỳ vào ngữ cảnh có thể là động từ hoặc danh từ.

Dựa vào chức vụ ngữ pháp có thể thấy: “bò” là chủ ngữ, không có khả năng kết hợp với các từ: đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng... ở phía trước.

=> Do đó, từ “bò” trong đoạn thơ trên thuộc từ loại Danh từ.

Đáp án cần chọn là: A

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question