Đọc Đi tìm mặt trời trang 116, 117 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Khởi động: Hãy tưởng tượng: Nếu không có mặt trời, điều gì sẽ xảy ra?

Lời giải:

- Theo em, nếu không có mặt trời thì trái đất sẽ không có ánh sáng, không có sự sống. Con người sẽ sống trong bóng tối, cây cối không thể quang hợp để duy trì sự sống.

Bài đọc

Đi tìm mặt trời

Ngày xưa, muôn loài sống trong rừng già tối tăm, ẩm ướt. Gõ kiến được giao nhiệm vụ đến các nhà hỏi xem ai có thể đi tìm mặt trời.

Gõ kiến gõ cửa nhà công, công mải múa. Gõ cửa nhà liếu điếu, liếu điếu bận cãi nhau. Gõ cửa nhà chích chòe, chích chòe mải hót,… Chỉ có gà trống nhận lời đi tìm mặt trời.

Gà trống bay từ bụi mây lên rừng nứa. Từ rừng nứa lên rừng lim. Từ rừng lim lên rừng chò. Gà trống bay đến cây chò cao nhất, nhìn lên thấy mây bồng bềnh và sao nhấp nháy. Nó đậu ở đấy chờ mặt trời.

Gió lạnh rít ù ù. Mấy lần gà trống suýt ngã. Nó quắp những ngón chân thật chặt vào thân cây. Chờ mãi, đợi mãi… Nghĩ thương các bạn sống trong tối tăm, ẩm ướt, gà trống đấm ngực kêu to:

- Trời đất ơi…. ơi…!

Kì lạ thay, gà trống vừa dứt tiếng kêu đầu thì sương tan. Dứt tiếng kêu thứ hai, sao lặn. Dứt tiếng kêu thứ ba, đằng đông ửng sáng, mặt trời hiện ra. Mặt trời vươn những cánh tay ánh sáng đính lên đầu gà trống một cụm lửa hồng.

Gà trống vui sướng bay về. Bay tới đâu, ánh sáng theo đến đấy. Đất rừng sáng tươi như tranh vẽ.

Từ đó, khi gà trống cất tiếng gáy là mặt trời hiện ra, chiếu ánh sáng cho mọi người, mọi vật.

(Theo Vũ Tú Nam)

Từ ngữ:

- Liếu điếu: loài chim nhỏ, lông màu xám, tiếng hót nghe như tên gọi của nó.

- Chò: cây rừng to, thân tròn và thẳng, tán lá gọn.

Đọc Đi tìm mặt trời trang 116, 117 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 1: Vì sao gõ kiến phải đi các nhà hỏi xem ai có thể đi tìm mặt trời?

Lời giải:

- Gõ kiến phải đi các nhà hỏi xem ai có thể đi tìm mặt trời vì: ngày xưa muôn loài sống trong rừng già tối tăm, ẩm ướt.

Câu 2: Gõ kiến đã gặp những ai để nhờ đi tìm mặt trời? Kết quả ra sao?

Lời giải:

- Gõ kiến đến nhà công, công mải múa.

- Gõ kiến đến nhà liếu điếu, liếu điếu bận cãi nhau.

- Gõ kiến đến nhà chích chòe, chích chòe mải hót.

=> Kết quả là chỉ có gà trống nhận lời đi tìm mặt trời.

Câu 3: Kể lại hành trình đi tìm mặt trời đầy gian nan của gà trống.

Đọc Đi tìm mặt trời trang 116, 117 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Lời giải:

Gà trống bay từ bụi mây lên rừng nứa => lên rừng lim => lên rừng chò => bay lên cây chò cao nhất, nhìn lên thấy mây bồng bềnh và sao nhấp nháy.

Câu 4: Theo em, vì sao gà trống được mặt trời tặng một cụm lửa hồng?

Lời giải:

- Gà trống được mặt trời tặng một cụm lửa hồng vì: gà trống đã rất nỗ lực và cố gắng đi tìm mặt trời, gọi mặt trời thức tỉnh xin ánh sáng về cho khu rừng.

Câu 5: Câu chuyện muốn nói lên điều gì?

a. Giải thích lí do gà trống có chiếc mào đỏ trên đầu.

b. Mặt trời thức dậy chiếu sáng là nhờ tiếng gáy của gà trống.

c. Ca ngợi việc làm cao đẹp vì cộng đồng.

d. Nêu ý kiến khác của em.

Lời giải:

- Theo em, câu chuyện ca ngợi việc làm cao đẹp vì lợi ích chung cộng đồng. Gà trống không ngại gian khó, vất vả nhận lời đi tìm mặt trời để mang ánh sáng về cho khu rừng tối tăm, ẩm ướt.

=> Chọn đáp án c.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question