Đọc Cuộc họp của chữ viết trang 62, 63 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Khởi động: Trao đổi với bạn: Điều gì sẽ xảy ra nếu không có dấu câu khi viết?

Lời giải:

- Theo tớ, nếu không có dấu câu khi viết thì người đọc sẽ không biết phải ngắt, nghỉ như thế nào và sẽ không hiểu được nội dung mình viết.

Bài đọc

Cuộc họp của chữ viết

Đọc Cuộc họp của chữ viết trang 62, 63 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Vừa tan học, các chữ cái và dấu câu đã ngồi lại họp. Bác chữ A dõng dạc mở đầu:

- Thưa các bạn! Hôm nay, chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hoàng. Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu. Có đoạn văn em viết thế này: “Chú lính bước vào đầu chú. Đội chiếc mũ sắt dưới chân. Đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi”.

Có tiếng xì xào:

- Thế nghĩa là thế này: “Chú lính bước vào. Đầu chú đội chiếc mũ sắt. Dưới chân đi đôi giày da. Trên trán lấm tấm mồ hôi.”

Tiếng cười rộ lên. Dấu chấm nói:

- Theo tôi, tất cả là do cậu này chẳng bao giờ để ý đến dấu câu. Mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy.

Cả mấy dấu câu đều lắc đầu:

- Ẩu thế nhỉ!

Bác chữ A đề nghị:

- Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh dấu chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại nội dung câu văn một lần nữa đã. Được không nào?

(Phỏng theo Trần Ninh Hồ)

Từ ngữ:

- Dõng dạc: mạnh mẽ, rõ ràng và chững chạc

- Lấm tấm: có nhiều hạt nhỏ trên bề mặt

Câu 1: Câu chuyện kể về cuộc họp của những ai?

Lời giải:

- Câu chuyện kể về cuộc họp của các chữ cái và dấu câu.

Câu 2: Cuộc họp đó bàn về chuyện gì?

Lời giải:

- Do Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu nên cuộc họp bàn về cách giúp đỡ em Hoàng đặt dấu câu cho đúng để câu văn được rõ nghĩa, người đọc hiểu được nội dung.

Câu 3: Vì sao không ai hiểu những điều bạn Hoàng đã viết?

Lời giải:

- Không ai hiểu những điều bạn Hoàng viết vì bạn ấy đặt dấu câu một cách bừa bãi, cậu không bao giờ để ý đến dấu câu, mỏi tay chỗ nào cậu ta chấm chỗ đấy.

Câu 4: Dựa vào lời đề nghị của bác chữ A, sắp xếp các bước mà Hoàng cần thực hiện

a. Đọc lại câu

b. Chấm câu

c. Viết câu

Lời giải:

- Các bước giúp Hoàng sửa lỗi được nêu ra trong cuộc họp lần lượt là: Viết câu => Đọc lại câu => Chấm câu.

Câu 5: Em hãy góp thêm ý kiến để giúp bạn Hoàng viết đúng.

Lời giải:

- Theo em, Hoàng cần nắm được tác dụng của dấu chấm đồng thời cần đọc thêm nhiều bài đọc, câu chuyện để làm quen với việc đặt dấu câu.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question