Đọc Cóc kiện trời trang 15, 16, 17 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu hỏi: Tìm lời giải cho câu đố sau:

Trông tôi xấu xí, xù xì

Đêm về người ngủ, tôi thì bắt sâu

Khi nào trời nắng quá lâu

Tôi kêu mấy tiếng, mưa đâu bay về.

(Là con gì?)

Lời giải:

- Đáp án: con cóc

Bài đọc

CÓC KIỆN TRỜI

Ngày xưa, có một năm trời nắng hạn rất lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ trụi trơ, chim muông khát khô cả họng.

Cóc thấy nguy quá, bèn lên thiên đình kiện Trời. Dọc đường, gặp cua, gấu, cọp, ong và cáo. Tất cả đều xin đi theo.

Đọc Cóc kiện trời trang 15, 16, 17 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Đến cửa nhà Trời, chỉ thấy một cái trống to, cóc bảo:

- Anh cua bò vào chum nước này. Cô ong đợi sau cánh cửa. Còn chị cáo, anh gấu, anh cọp thì nấp ở hai bên.

Sắp đặt xong, cóc một mình bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống. Thấy chú cóc bé tẹo dám náo động thiên đình, Trời nổi giận, sai gà ra trị tội. Gà vừa bay đến, cóc ra hiệu, cáo nhảy xổ tới, cắn cổ gà tha đi. Trời sai chó bắt cáo. Chó mới ra tới cửa, gấu đã quật chó chết tươi. Trời càng tức, sai Thần Sét trị gấu. Thần Sét cầm lưỡi tầm sét hùng hổ đi ra, chưa kịp nhìn địch thủ, đã bị ong ở sau cửa bay ra đốt túi bụi. Thần nhảy vào chum nước, lập tức cua giơ càng ra kẹp. Thần đau quá, nhảy ra thì bị cọp vồ.

Trời túng thế, đành mời cóc vào. Cóc tâu:

- Muôn tâu Thượng đế! Đã lâu lắm rồi, trần gian không hề được một giọt nước mưa. Thượng đế cần làm mưa ngay để cứu muôn loài.

Trời sợ trần gian nổi loạn, dịu giọng nói:

- Thôi, cậu hãy về đi. Ta sẽ cho mưa xuống!

Lại còn dặn thêm:

- Lần sau, hễ muốn mưa, cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta, khỏi phải lên đây!

Cóc về đến trần gian thì nước đã ngập cả ruộng đồng.

Từ đó, hễ cóc nghiến răng là trời đổ mưa.

(Truyện cổ Việt Nam)

Từ ngữ:

- Thiên đình: triều đình ở trên trời, theo tưởng tượng của người xưa

- Náo động: làm ầm ĩ, ồn ào

- Lưỡi tầm sét: vũ khí hình cái búa của Thần Sét

- Địch thủ: người đối chọi

- Túng thế (núng thế): rơi vào cảnh lúng túng, không lối thoát

- Trần gian: thế giới của con người trên mặt đất.

Câu 1: Vì sao cóc lên thiên đình kiện Trời?

Lời giải:

- Cóc lên thiên đình kiện Trời vì trời hạn hán rất lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cây cối trơ trụi, chim muông khát khô cả họng.

Câu 2: Nêu cách sắp xếp đội hình của cóc khi đến nhà Trời.

Lời giải:

Cách sắp xếp đội hình của cóc khi đến nhà Trời là:

+ Anh cua bò vào chum nước

+ Cô ong đợi sau cánh cửa,

+ Chị cáo, anh gấu, anh cọp thì nấp ở hai bên.

Câu 3: Đội quân của cóc và đội quân nhà Trời đã giao chiến với nhau như thế nào?

M:

Đọc Cóc kiện trời trang 15, 16, 17 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Lời giải:

- Trời sai chó bắt cáo => Gấu quật chó chết tươi

- Trời sai Thần Sét trị gấu => Ong ở sau cửa bay ra đốt Thần Sét túi bụi

- Thần Sét nhảy vào chum nước => Cua giơ càng ra kẹp

- Thần Sét đau quá, nhảy ra ngoài => Cọp vồ

Câu 4: Vì sao Trời thay đổi thái độ với cóc sau khi giao chiến?

Lời giải:

- Trời thay đổi thái độ với cóc sau khi giao chiến vì quân đội của nhà Trời túng thế, thua cuộc, không thể thắng được đội quân Cóc vô vùng lanh lợi, tài giỏi.

Câu 5: Tìm ý tương ứng với mỗi đoạn trong câu chuyện Cóc kiện Trời.

Đọc Cóc kiện trời trang 15, 16, 17 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Lời giải:

- Đoạn 1 (từ đầu đến xin đi theo): Nguyên nhân cóc kiện trời.

- Đoạn 2 (tiếp theo đến bị cọp vồ): Diễn biến cuộc đấu giữa hai bên.

- Đoạn 3 (phần còn lại): Kết quả cuộc đấu.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question