Đọc Bài tập làm văn trang 54, 55 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Khởi động: Em thích đề văn nào dưới đây? Vì sao?

1. Kể về một việc em từng làm ở nhà

2. Kể một việc theo tưởng tượng của em.

Lời giải:

- Em thích đề văn số 1. Vì theo em nghĩ thì kể về một việc em từng làm ở nhà sẽ dễ hơn phải tượng tượng ra một việc mình chưa làm và kể lại nó.

- Em thích đề văn số 2. Vì theo em nghĩ thì kể về một việc theo tưởng tượng em sẽ được tự do tưởng tượng và kể một việc theo tưởng tượng của em dựa vào những câu chuyện cổ tích em từng đọc, những bộ phim hoạt hình em từng xem để viết ra một bài văn thật hay

Bài đọc

Đọc Bài tập làm văn trang 54, 55 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức
Đọc Bài tập làm văn trang 54, 55 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 1: Nhắc lại đề văn mà cô giáo đã giao cho lớp.

Lời giải:

- Đề văn mà cô giáo đã giao cho lớp là: Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ?

Câu 2: Vì sao Cô-li-a gặp khó khăn với đề văn này?

a. Vì bạn ấy viết văn không tốt

b. Vì ban ấy không nhớ những việc mình đã làm

c. Vì bạn ấy ít khi giúp mẹ

Lời giải:

Chọn đáp án c: Cô-li-a ít khi giúp mẹ nên bạn ấy gặp khó khăn với đề văn của cô giáo đưa ra.

Câu 3: Để bài văn dài hơn, Cô-li-a đã làm gì?

Lời giải:

- Để bài văn của mình trở nên dài hơn, Cô-li-a đã viết thêm cả những việc mà bạn ấy chưa làm: Giặt áo lót, áo sơ mi và quần.

Câu 4: Em hãy giải thích vì sao Cô-li-a vui vẻ nhận lời mẹ làm việc nhà.

Lời giải:

- Theo em, Cô-li-a vui vẻ nhận lời mẹ làm việc nhà vì đó là những việc mà bạn ấy đã viết trong bài tập làm văn.

Câu 5: Em có nhận xét gì về Cô-li-a?

Lời giải:

- Cô-li-a rất ít khi làm việc nhà giúp mẹ nhưng sau lúc làm bài văn Cô-li-a giúp đỡ mẹ thêm những việc mà bạn ấy chưa làm. Cô-li-a cảm thấy rất vui khi được mẹ nhờ làm việc nhà.

Cô-li-a là một đứa con ngoan. Bạn ấy đã biết phụ giúp mẹ làm việc nhà sau bài tập làm văn.

Trước khi làm bài tập làm văn mà cô giáo giao, Cô-li-a rất ít khi làm việc nhà giúp mẹ. Nhưng kể từ lúc làm bài văn kể về những công việc đã làm để giúp đỡ mẹ, cậu đã thay đổi. Cậu cảm thấy rất vui khi được mẹ nhờ làm việc nhà.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question