Điền các từ láy thích hợp vào chỗ trống. Mưa xuống (…), giọt ngã, giọt bay, bụi nước tỏa trắng xóa.

Câu 14 (Thông hiểu): Điền các từ láy thích hợp vào chỗ trống. 

Mưa xuống (…), giọt ngã, giọt bay, bụi nước tỏa trắng xóa.Trong nhà bỗng tối sầm, một mùi nồng (…), cái mùi xa lạ, man mác của những trận mưa mới đầu mùa. Mưa (…) trên sân gạch. Mưa (…) trên phiến nứa, đập (…) vào lòng lá chuối.

A. ngai ngái - rào rào - đồm độp - bùng bùng – sầm sập

B. sầm sập - ngai ngái - rào rào - đồm độp - bùng bùng

C. đồm độp - bùng bùng - ngai ngái - rào rào - sầm sập

D. rào rào - đồm độp - bùng bùng - sầm sập - ngai ngái

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Phương pháp giải

Đọc kĩ các đáp án và xét thứ tự để chọn cho phù hợp.

Lý thuyết về Từ láy

Mưa xuống sầm sập, giọt ngã, giọt bay, bụi nước tỏa trắng xóa. Trong nhà bỗng tối sầm, một mùi nồng ngai ngái, cái mùi xa lạ, man mác của những trận mưa mới đầu mùa. Mưa rào rào trên sân gạch. Mưa đồm độp trên phiến nứa, đập bùng bùng vào lòng lá chuối.

Đáp án cần chọn là: B

Đỗ Xuân Quỳnh
1/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question