Cụm động từ có cấu tạo gồm mấy phần? A. Gồm 2 phần

Câu 3 (Nhận biết): Cụm động từ có cấu tạo gồm mấy phần? 

A. Gồm 2 phần

B. Gồm 3 phần

C. Có thể gồm 2 phần hoặc 3 phần

D. Trên 4 phần

Lời giải:

Đáp án đúng: C

Phương pháp giải

Cấu tạo cụm động từ

Cụm động từ có thể có 2 phần hoặc 3 phần. Cụm động từ gồm 3 phần: phụ trước, trung tâm, phụ sau. Có thể lược bỏ phần phụ trước, hoặc phụ sau.

Đáp án cần chọn là: C

Đỗ Xuân Quỳnh
1/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question