Chủ đề chính và chủ đề phụ trong văn học

Câu hỏi: Chủ đề chính và chủ đề phụ trong văn học

Trả lời:

Chủ đề chính và chủ đề phụ: Trong những tác phẩm văn học cỡ lớn (một truyện lịch sử, truyện thơ, tiểu thuyết, hay kịch bản văn học,... gồm nhiều phần, nhiều chương khúc) thường có nhiều chủ đề. Trong đó, có một chủ đề chính và một số chủ đề phụ xoay quanh chủ đề chính. Ví dụ ở Hoàng Lê nhất thống chỉ (Ngô Gia văn phái), xoay quanh chủ đề quá trình thống nhất của vương triều nhà Lê vào thời Tây Sơn diệt Trịnh là các chủ đề: tình trạng lục đục trong phủ chúa Trịnh, chiến công đại phá quân Thanh của vua Quang Trung,... Có thể xác định chủ đề chính dựa vào nhan đề, nội dung bao quát, hình tượng trung tâm, tổng thể các chi tiết, sự việc chính,... của tác phẩm.

Đỗ Xuân Quỳnh
23/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question