Chọn từ viết ĐÚNG chính tả để điền vào chỗ trống trong câu sau “Bà cụ cậu con trai, ăn tiêu để tiết kiệm tiền cho con."

Câu 11 (Nhận biết): Chọn từ viết ĐÚNG chính tả để điền vào chỗ trống trong câu sau “Bà cụ cậu con trai, ăn tiêu để tiết kiệm tiền cho con."

A. giấu diễm, dè xẻn

B. giấu diếm, dè xẻn

C. dấu diếm, dè sẻn

D. giấu giếm, dè sẻn

Lời giải:

“Bà cụ giấu giếm cậu con trai, ăn tiêu dẻ sẽn để tiết kiệm tiền cho con".

- giấu giếm: (động từ) hành động êm đi, giấu đi không cho ai biết và thể hiện ý xấu, không tốt dè sẻn: (động từ) tự hạn chế ở mức tối thiểu trong việc chỉ dùng

Đáp án cần chọn là: D

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question