Cho đoạn văn sau: Những người con gái Hoa kiều bán hàng xởi lởi, những người Chà Châu Giang bán vải

Câu 22 (Thông hiểu): Cho đoạn văn sau: Những người con gái Hoa kiều bán hàng xởi lởi, những người Chà Châu Giang bán vải, những bà cụ già người Miên bản rượu, với đủ các giọng nói líu lô, đủ kiểu ăn vận sặc sỡ, đã điểm tô cho Năm Căn một màu sắc độc đáo hơn tất cả các xóm chợ vùng rừng Cà Mau.

Đoạn văn trên có mấy phó từ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

- Đoạn trích trên có 1 phó từ.

- Phó từ đã bổ sung bổ sung ý nghĩa cho động từ điểm tô.

Đáp án cần chọn là: A

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question