Câu văn sau có bao nhiêu cụm động từ: “Còn về diện mạo tôi, nó không đến nỗi đen cháy như các bạn có thể nghĩ về một kẻ chẳng quan tâm gì đến da dẻ mình lại sống ở vào khoảng chín hoặc mười độ vĩ tuyến miền xích đạo”?

Câu 18 (Vận dụng): Câu văn sau có bao nhiêu cụm động từ: “Còn về diện mạo tôi, nó không đến nỗi đen cháy như các bạn có thể nghĩ về một kẻ chẳng quan tâm gì đến da dẻ mình lại sống ở vào khoảng chín hoặc mười độ vĩ tuyến miền xích đạo”?

A. Hai

B. Ba

C. Bốn

D. Năm

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Phương pháp giải

Em xem lại lí thuyết về từ loại.

Cụm động từ

Các cụm động từ được tìm thấy trong câu là: có thể nghĩ, chẳng quan tâm.

Đáp án cần chọn là: A

Đỗ Xuân Quỳnh
1/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question