Câu văn nào không chứa lượng từ? A. Phú ông gọi ba con gái ra, lần lượt hỏi từng người.

Câu 10 (Vận dụng): Câu văn nào không chứa lượng từ?

A. Phú ông gọi ba con gái ra, lần lượt hỏi từng người.

B. Mỗi năm trôi qua, căn nhà của bà lão lại càng xập xệ.

C. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời.

D. Một trăm ván cơm nếp.

Lời giải:

Các lượng từ trong các câu đã cho là:

A. Phú ông gọi ba con gái ra, lần lượt hỏi từng người.

B. Mỗi năm trôi qua, căn nhà của bà lão lại càng xập xệ.

C. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời.

D. Một trăm ván cơm nếp. -> Không có lượng từ

Đáp án cần chọn là: D

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question