Câu nào sau đây có lỗi chính tả? A. Dạo này, đám thanh niên trong làng ăn chơi bạt mạng.

Câu 12 (Nhận biết): Câu nào sau đây có lỗi chính tả?

A. Dạo này, đám thanh niên trong làng ăn chơi bạt mạng.

B. Sinh viên cần phải cọ xát nhiều với thực tiễn mới trưởng thành được.

C. Dế Mèn phiêu lưu ký là tác phẩm văn xuôi đặc sắc và nổi tiếng nhất của Tô Hoài viết về loài vật, dành cho lứa tuổi thiếu nhi.

D. Các bạn sinh viên chăm chỉ học hành để mong muốn có tương lai sán lạn.

Lời giải:

Câu có lỗi chính tả là: Câu D

Từ sai chính tả là sán lạn sửa thành: xán lạn

Xán lạn (tính từ): “xán” có nghĩa là rực rỡ, còn “lạn” sáng sủa -> rực rỡ, chói lọi

Ví dụ:

Tiền đồ xán lạn

Tương lai xán lạn

=> Các bạn sinh viên chăm chỉ học hành để mong muốn có tương lai xán lạn.

Đáp án cần chọn là: D

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question