“Cần mẫn” là: A. Từ láy/B. Từ đơn/C. Từ ghép chính phụ/D. Từ ghép đẳng lập

Câu 3 (Thông hiểu): “Cần mẫn” là: 

A. Từ đơn

B. Từ láy

C. Từ ghép đẳng lập

D. Từ ghép chính phụ

Lời giải:

Đáp án đúng: C

Phương pháp giải

Phân tích cấu tạo của từ.

Cấu tạo của từ

- Cần mẫn là từ ghép đẳng lập.

- Bởi vì trong từ cả 2 tiếng đều có nghĩa:

+ Cần: chuyên cần, cần cù.

+ Mẫn: mẫn miễn (nghĩa hán việt,là cố gắng,nỗ lực).

Đáp án cần chọn là: C

Đỗ Xuân Quỳnh
1/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question