Cách viết bản tự nhận xét cá nhân học sinh hay nhất

Viết bản tự nhận xét cá nhân cho học sinh năm 2023: Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với học sinh không phải là điều gì quá nghiêm trọng, việc bạn nhận thức được lỗi của mình và viết ra để gửi cho người có trách nhiệm cũng là động thái thể hiện tinh thần trách nhiệm của bạn, trong bài viết hôm nay, hãy cùng tham khảo một số mẫu bản tự kiểm điểm dành cho học sinh theo mẫu mới nhé!


Viết bản tự nhận xét cá nhân học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN
Học kì ……. (năm học 20…… – 20……)

                            Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp …………………………..

Em tên là:…………………………………………………………………………………………………

Học sinh lớp ………………………………..Trường …………………………………………………….

Trong học kì …… (năm học 20…… – 20…..) vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau

– Về ưu điểm:

Hoạt động phong trào:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

Học tập:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Vấn đề khác:……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

– Khuyết điểm: Trong học kì …… vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau: ghi chi tiết các lỗi số lần vi phạm

Vi phạm khác:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tự xếp loại hạnh kiểm:…………………………………………………………………………

* Ý kiến cá nhân:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Trên đây là bản tự kiểm cá nhân của em. Rất mong GVCN xem xét và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn!

              …………………, ngày …… tháng …… năm 20……

                     Học sinh
                  (Ký và ghi rõ họ tên)

Kết: Trên đây là một số cách Viết bản tự nhận xét cá nhân cho học sinh mà Học mãi 360 đã tổng hợp, hi vọng sẽ giúp ích cho học sinh chúng ta nhìn nhận lỗi sai của mình và nhận được sự đồng ý của thầy cô và các bạn mình.

admin
8/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question