Các từ “lơ lửng, la liệt, nhẹ nhõm” thuộc nhóm từ nào?

Câu 1 (Vận dụng): Các từ “lơ lửng, la liệt, nhẹ nhõm” thuộc nhóm từ nào?

A. Từ ghép tổng hợp

B. Từ đơn

C. Từ ghép chính phụ

D. Từ láy phụ âm đầu

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Phương pháp giải

Em xem lại lí thuyết về phân biệt từ ghép và từ láy.

Các từ “lơ lửng, thăm thẳm, la liệt” thuộc nhóm từ láy phụ âm đầu.

Đáp án cần chọn là: D

Đỗ Xuân Quỳnh
1/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question