Bút pháp miêu tả nội tâm trong truyện thơ Nôm và “Truyện Kiều”

Câu hỏi: Bút pháp miêu tả nội tâm trong truyện thơ Nôm và “Truyện Kiều”

Trả lời:

Bút pháp miêu tả nội tâm trong truyện thơ Nôm và “Truyện Kiều”. Việc miêu tả nội tâm của nhân vật trong truyện thơ Nôm bác học có thể thực hiện theo nhiều cách: bằng lời đối thoại, độc thoại của chính nhân vật, bằng những dòng thơ miêu tả phong cảnh thiên nhiên, hay kể, tả về hành vi, cử chỉ của nhân vật; qua các dòng thơ mà người kể chuyện trực tiếp nhận xét, phân tích trạng thái tâm lí, cảm xúc của nhân vật,... Trong đoạn độc thoại nội tâm của nhân vật Từ Hải trên đây, tâm lí của Từ Hải được miêu tả trước hết qua nhận xét trực tiếp của người kể chuyện (Từ công riêng hãy muời phân hồ đồ) và sau đó, qua độc thoại nội tâm của Từ Hải.

Đỗ Xuân Quỳnh
23/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question