Biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau Bơ vơ, tội nghiệp giàn trầu:

Câu 15: Biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau Bơ vơ, tội nghiệp giàn trầu:

“Bơ vơ, tội nghiệp giàn trầu/ Tủi thân biết mấy thân cau trước nhà”?

A. Nhân hóa, ẩn dụ

B. So sánh, ẩn dụ

C. Điệp từ, điệp ngữ

D. Hoán dụ, nhân hoá

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Đọc kĩ nội dung hai câu thơ và xét xem biện pháp tu từ nào được sử dụng.

Biện pháp nhân hóa

Biện pháp tu từ nổi bật trong hai câu thơ trên là nhân hóa và ẩn dụ.

- Nhân hoá: tác giả đã nhân hoá giàn trầu và cây cau "bơ vơ" và "tội nghiệp" nhằm khắc hoạ hình ảnh tội nghiệp, buồn bã của tự nhiên khi người mẹ đã khuất.

- Ẩn dụ: hình ảnh giàn trầu và cây cau ẩn dụ cho người con đang đau khổ nhớ nhung người mẹ đã khuất.

Đáp án cần chọn là: A

Đỗ Xuân Quỳnh
3/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question