“Bất khuất” là: A. Từ đơn/B. Từ ghép đẳng lập

Câu 4 (Nhận biết): “Bất khuất” là: 

A. Từ đơn

B. Từ ghép đẳng lập

C. Từ ghép chính phụ

D. Từ láy

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Phương pháp giải

Dựa vào cấu tạo của từ.

Cấu tạo của từ

Bất khuất là từ ghép đẳng lập vì hai tiếng trong từ đều có nghĩa. Bất khuất nghĩa là không chịu khuất phục.

Đáp án cần chọn là: B

Đỗ Xuân Quỳnh
1/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question